WEB版R25の取材を受けました

WEB版R25の取材を受けました。
「後輩の指導法を占う動物タイプ判別」
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20120703-00024871-r25